Bieg Unijny 2019

Logo Tarnowo Podgórne

To już szósta edycja Biegu Unijnego. Zapraszamy 1 maja 2019 r. do Przeźmierowa. Nie może zabraknąć Was na trasie.

Archiwum 2014

Odrobina historii

Budowanie wspólnej Europy rozpoczęło się na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Podyktowane to było chęcią wyrównania poziomów gospodarczych w poszczególnych państwach po spustoszeniach II wojny światowej i próbą wprowadzenia długotrwałego pokoju w skonfliktowanej narodowo Europie.

W ten sposób w 1952 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, zrzeszająca sześć państw: Niemcy, Włochy, Luksemburg, Belgię, Holandię i Francję. W 1958 r. na mocy traktatu podpisanego rok wcześniej w Rzymie wspólnota ta przekształciła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Pierwsze rozszerzenie miało miejsce wraz z początkiem 1973 r. W jego składzie znalazły się wówczas: Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Sześć lat to tym fakcie mieszkańcy tych dziewięciu krajów po raz pierwszy wybierają swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. W latach osiemdziesiątych do struktur dołączają kolejno Grecja, Hiszpania i Portugalia.

Po upadku komunizmu w 1989 r. przed Europą pojawiła się niepowtarzalna okazja do prawdziwego scalenia kontynentu. 1 listopada 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht do życia została powołana Unia Europejska, której głównym cele zostało zapewnienie stabilności gospodarczej, bezpieczeństwa, obrony i ochrony środowiska krajom członkowskim. W 1995 r. w szeregi Unii Europejskiej wstąpiły kolejne państwa tj.: Finlandia, Austria i Szwecja. Kolejnym milowym krokiem w tworzeniu wspólnoty było wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej jednolitej waluty. W 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie Euro w formie bezgotówkowej, a w 2002 r. w jedenastu krajach waluta ta stała się prawnie obowiązująca. Powszechnie wiadomo, że nie wszyscy ówcześni członkowie wprowadzili w swoich krajach tę walutę. Stało się tak, ponieważ każdy kraj w strukturach UE jest suwerenny, a mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji w przeprowadzonych w tych krajach referendach opowiedziały się za odrzuceniem wprowadzenia jednolitej waluty europejskiej. Kolejnym krokiem w kierunku dalszego scalanie Starego Kontynentu było włączenie do „rodziny europejskiej” dziesięciu krajów bloku wschodniego. Nastąpiło to 1 maja 2004 r., a wśród tych państw znalazły się: Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Cypr i Malta. W 2007 roku do UE wstąpiła Rumunia i Bułgaria, a 1 lipca 2013 r. Chorwacja. Razem 28 krajów.

Jak było nadmienione na początku Unia Europejska jest organizacją współpracy między krajami członkowskimi. Państwa wchodzące w jej skład pozostawiają swoją suwerenność, a rezygnacja z niej na rzecz wspólnoty jest wewnętrzną decyzją danego kraju-członka. Głównym zadaniem Unii jest wyrównywanie nierówności gospodarczych poprzez wspieranie krajów rozwijających się, dbanie o środowisko naturalne Europy, przestrzeganie praw człowieka i obywatela, umacnianie i rozwijanie demokracji. Każdy kraj zobowiązany jest do wpłacania do wspólnego budżetu określonej kwoty pieniężnej – składki, która corocznie na podstawie budżetu przekazywana jest z powrotem do członków. Wysokość tych kwot-dotacji uzależniona jest od stopnia rozwoju gospodarczego kraju. I tak kraje Starej Unii np. Niemcy wpłacają więcej do budżetu niż otrzymują.

Unia Europejska tak jak każde państwo demokratyczne posiada takie struktury jak Parlament, Sądownictwo. W Brukseli obraduje Parlament Europejski, w którego skład wchodzi 736 członków ze wszystkich krajów wspólnoty. Obecnie przewodniczącym Parlamentu jest Polak, profesor Jerzy Buzek. W Luksemburgu swoja siedzibę ma sąd, a dokładniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czuwający nad legalnością aktów prawnych wydawanych przez organy ustawodawcze Unii. W Strasburgu działa Trybunał Praw Człowieka, do którego może się zwrócić każdy obywatel Unii niezadowolony z wyroku lub opieszałości sądów rozpatrujących jego sprawę w kraju.

źródło: www.pwe.org.pl

Dodano: 24-03-14

Bieg Unijny 1 maja 2019r.
Pozostało: 0 dni

Plakat

Trasa biegu

mapa

PARTNERZY